حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229

اوقات شرعی تخلفات کارشناسان

شماره ماده     نام قانون     تخلف     مجازات انتظامي


ماده 25     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     سوء رفتار يا ارتكاب اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي به شكايت وزير دادگستري يا رئيس قضائيه يا سه نفر اعضاي هيات مديره كانون     درجه 1 تا 3
بند(1) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381     عدم حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه     درجه 1 تا 3
بند(2) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381     توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن بعداً ثابت مي‌شود.     درجه 1 تا 3
بند(3) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381     مسامحه و سهل‌انگاري در اظهار نظر     درجه 1 تا 3
بند(4) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381     تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند     درجه 3 تا 5
بند(5) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381     سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي     درجه 3 تا 5
بند(6) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381     نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر كارشناسي     درجه 3 تا 5
بند(7) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     انجام كارشناسي و اظهار نظر در صورت وجود جهات رد قانوني     درجه 5 تا 6
بند(8) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است     درجه 5 تا 6
بند(9) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     انجام كارشناسي و اظهار نظر بر خلاف واقع و تباني     درجه 5 تا 6
بند(10) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     انجام كارشناسي با پراونه‌اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.     درجه 5 تا 6
بند(11) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     افشاء اسرار و اسناد محرمانه     درجه 5 تا 6
بند(12) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     اخذ مال يا وجه يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيت‌دار     درجه 5 تا 6
بند(13) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     انجام كارشناسي و اظهار نظر در زمان تعليق يا محروميت از حقوق اجتماعي يا اثبات فقد شرايط قانوني در اخذ پروانه     محكوميت درجه 6
تبصره (2) ماده26     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     عدم تمديد پروانه كارشناسي     محكوميت به سه بار مجازات انتظامي ظرف سه سال
 ماده27     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     احراز زوال شرايط: 1- تدين به اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي 2- داشتن وثاقت 3- داشتن تابعيت ايراني 4- نداشتن پيشينه كيفري 5- نداشتن اعتياد 6- عدم عضويت در گروههاي غيرقانوني     توسط‌‌ كارشناس، توسط هيأت مديره هر كانون عدم تمديد پروانه و ارسال پرونده به دادگاه انتظامي
 ماده28     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     اظهار نظر خلاف واقع يا عدم ذكر تمام ماوقع يا تفسير در چيزي كه براي آزمايش در دسترس كارشناس گذاشته شده با سوء نيت     مجازات جاعل در اسناد رسمي
تبصره (2) ماده69     قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب     عدم پرداخت 5% حق‌الزحمه كارشناسي در صندوق كاركنان     درجه 3 تا 5

1403788852

ghoveh

1403788782

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745