امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

اوقات شرعی آخرین نشریات 

تعرفه دستمزد كارشناسان امور پزشكي داروئي و غذائي شامل رشته‌هاي: (پزشكي و پيراپزشكي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

گروه 3ـ امور پزشکي ـ داروئي و غذايي شامل رشتههاي:
(پزشکي، داروسازي و سم
شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)
        
ماده 25ـ دستمزد کارشناسي رشتههاي فوق، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به کميت و کيفيت کار با پيشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاعکننده (حداقل 1/500/000
ريال و حداکثر 10.000.000 ريال در هر مورد) ميباشد.
        
تبصره ‌ـ کليه هزينههاي آزمايشگاهي، نمونهبرداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي ميباشد.

1403788852

1403788782

ghoveh

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745