امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

اوقات شرعی آخرین نشریات 

معرفی نماینده هیات مدیره مرکز منطقه 4 کارشناسان رسمی در کارگروه انتخاب کارشناسان جهت ادارات دولتی

به اطلاع کارشناسان محترم رسمی دادگستری می رساند، در راستای پیگیری " اجرای مصوبه شماره 46327/ت 39040 مورخ 5/4/87 هیات محترم وزیران و تصویب آئین نامه داخلی هیاتهای موضوع ماده 2آئین نامه " مجوز حضور رئیس محترم هیات مدیره منطقه 4کشور در جلسات ارجاع کارشناسی برای دستگاههای دولتی از طرف مرکز به شماره نامه 2202/924/م/ک مورخ 16/5/1392 و معاونت محترم آموزش دادگستری به شماره نامه 3050/الف/م مورخ 02/06/1392 اخذ گردید(تصویر نامه هابه پیوست).

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (05.jpg)05.jpg 562 Kb
دانلود این فایل (300.jpg)300.jpg 641 Kb

1403788852

1403788782

ghoveh

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745