امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485

اوقات شرعی آخرین نشریات 

رفع اثر نامه قبلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی استان و تبین جایگاه کارشناس رسمی دادگستری مرکز در محاکم قضایی

به استحضار کارشناسان محترم میرساند، براساس نامه شماره  13567/د مورخ 94/04/02 معاون محترم قضایی و رئیس حوزه ریاست دادگستری کل خراسان رضوی ( به شرح پیوست)جهت سهولت درانجام مکاتبات، پیگیری ها نظارتها و... از سوی مجامع قضایی کارشناسان رسمی دادگستری این مرکز پیشنهاد شده کارشناسان محترم از سربرگ و مهر کارشناسی با آرم مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه در مکاتبات خود استفاده نمایند ضمناً بدین وسیله رفع اثر موضوع نامه شماره 94/842 مورخ 94/02/14 کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عمل آمدکه در ادامه ارایه می گردد .

نامه معاون محترم قضایی و رئیس حوزه ی ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی جهت استحضار کارشناسان به شرح زیر تقدیم حضورمی گردد:

 

مرتضوی

1403788852

1403788782

ghoveh

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745