اطلاع رسانی صدور کارت شناسایی، پروانه و دفترچه در سامانه جدید مرکز

با سلام، به اطلاع کارشناسان محترم مرکز می رساند:
امکان صدور کارت شناسایی، پروانه و دفترچه کارشناسان رسمی مرکز در سامانه جدید به نشانی www.23055.ir فراهم گردیده است، افرادی که قبلاً درخواست صدور کارت، پروانه و دفترچه کارشناسی داده و هزینه آن را پرداخت نموده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.