امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

اوقات شرعی انتشار راهنماي چگونگی تمدید دفترچه کارشناسی

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند،براساس ابلاغیه مرکزامورمشاوران ،وکلا وکارشناسان رسمی قوه قضاییه تمدید دفترچه های کارشناسی صرفاًتوسطهیات مدیرهای مراکزاستانی(موضوع نامه شماره 323/الف/م ک مورخ 2/4/92مرکز) صورت خواهد گرفت ، لذا به منظورجلوگیری ازتمدیدپروانه به صورت انفرادی وباتوجه به محدودیت زمانی خواهشمند است کلیه کارشناسان محترم مطابق جدولزمانبندی پیوست و مراحل ذکر شده در زیر اقدام لازم را بعمل آورند، بدیهی است عدم تمدید دفترچه کارشناسی تخلف انتظامی(طبق ماده 26ق .ک .ک .ر (کانون کارشناسان))محسوب می گردد.
کارشناسان محترم با انجام اقدامات ذکر شده در زیر و با دردست داشتن مدارک ذیل می توانند جهت تمدید اعتبار دفترچه خود به مرکز منطقه 4درساعات اداری (8تا 14:30) مراجعه نمایند،ضمناً فقط در روزهای ذکرشده درجدول بعدازظهرهانیزاین مرکز آمادگی تمدید پروانه را دارد.
مراحل تمدید پروانه:
1- مراجعه به سایت هیئت مدیره مرکزمنطقه 4 (به آدرس www.kh-rasmi.ir) و ثبت اطلاعات هر کارشناس در کاتابل کارشناس (قسمت مشخصات شخصي و قسمت مشخصات کارشناسي) از تاریخ20/04/92 الی تاریخ 30/04/92 توسط کارشناس.
لازم به ذکر است که هر يک از کارشناسان در اين مرحله لزوما ميبايست فيلد‌هاي نام کاربري و کلمه عبور خود را تغيير دهند. همچنين نام کاربري ترجيحا بايد بصورت لاتين باشد.

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

 2- مراجعه به کارتابل کارشناس (قسمت تمديد دفترچه کارشناسي) و انتخاب مدت زمان تمدید پروانه ( یکساله یا دوساله ) و ثبت درخواست تمديد دفترچه کارشناسي توسط کارشناس.

10

 

11

12

3- بررسي و اعلان میزان هزینه هاي قابل پرداخت کارشناس ظرف مدت 24 الی 48 ساعت از طریق کارتابل کارشناس (قسمت تمديد دفترچه کارشناسي) و تغيير وضعيت درخواست از "درحال بررسي" به "منتظر پرداخت" توسط مرکز کارشناسان

سرفصل هزينه ‌ها شامل موارد ذيل است : ۱- مبلغ مركز (تهران) ۲- حق عضويت منطقه 4 كشور 3- بدهي کارشناس به مرکز تهران 4- بدهي کارشناس به مرکز مشهد
4- مراجعه به کارتابل کارشناس (قسمت تمديد دفترچه کارشناسي) و پرداخت الکترونیکی تمامي هزینه ها توسط کارشناس بصورت مجزا و دريافت کد رهگيري براي هريک از پرداخت‌ها.

کارشناس موظف است براي هر يک از پرداخت‌ها شماره فاکتور و کد رهگيري را نزد خود نگهداري نمايد.

13

14

15

16

17

18

5- بررسي و تاييد کليه پرداخت‌ها و تغيير وضعيت درخواست از "منتظر پرداخت" به "پرداخت شده" توسط مرکز کارشناسان

19
6- تهيه نامه "معرفي براي اداره ماليات جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، فرم عملکرد ، فرم تمدید پروانه " و ارسال به کارتابل کارشناس و تغيير وضعيت درخواست از "پرداخت شده" به "نامه ها ارسال شده" توسط مرکز کارشناسان

20
7- دريافت نامه "معرفي براي اداره ماليات جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، فرم عملکرد ، فرم تمدید" از طريق کارتابل کارشناس (قسمت صندوق پيام) و پرينت نامه و مراجعه به مرکز کارشناسان جهت امضا نامه توسط کارشناس

21

8- مراجعه به مکانهای ذکر شده ذيل و ابطال تمبر برای هرسال مبلغ 000/200/1 ریال توسط کارشناس
الف: استان خراسان رضوی فقط (مشهد): مجتمع های امام خمینی وشهید مطهری
ب: سایر شهرستانهای خراسان رضوی وسایراستانها: مرکز دادگستری استان
9- مراجعه به مرکز کارشناسان و تحويل مدارک ذيل داخل پوشه و دريافت رسيد توسط کارشناس
الف- اصل دفترچه ای که ابطال تمبر ساليانه در آن صورت گرفته شده باشد.
ب- پرینت فیش واریزی یا کد رهگيري واريزي حق عضویت سالیانه تهران و مشهد (و بدهي ها)
ج- ارائه فرم تمديد تکمیل شده
د- ارائه فرم عملكردتکمیل شده
ه- مفاصا حساب مالياتي سال جاري از اداره مالیات
و- ارائه گواهي عدم تخلف سال جاري(توسط هیات مدیره ارایه می شود)

10- تاييد مدارک و تغيير تاريخ اعتبار دفترچه کارشناسي کارشناس و تغيير وضعيت درخواست از "نامه ها ارسال شده" به " تمديد انجام شده" توسط مرکز کارشناسان
11- تایید و بایگانی درخواست توسط کارشناس جهت اعمال سیستمی در کارتابل کارشناس

22

 

 

23

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (rahnema.pdf)نسخه pdf 3855 Kb

1403788852

ghoveh

1403788782

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745