امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

اوقات شرعی تعرفه دستمزد كارشناسان امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي: (وسائط نقليه هوائي، وسائط نقليه دريائي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي)

دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسائط نقليه هوايي و ريلي وفق ماده 10 مقررات عمومي خواهدبود).

         گروه 5 ـ امور وسائط نقليه موتوري شامل رشتههاي:
(امور حمل و نقل ]ترابري[ ـ وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)
         ماده 32ـ دستمزد کارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
         1ـ رسيدگي به اصالت خودرو 1/500/000 ريال داخل شهر و 2/000/000 خارج شهر
         2ـ رسيدگي به تصادف درون
شهري 1/000/000 ريال.
         3ـ رسيدگي به تصادف خارج از شهر 1/500/000ريال.
اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل و تعيين اجاره
بها و اجرتالمثل براي هر دستگاه مقطوعاً 1/500/000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.
         ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:
         1ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 اين تعرفه است.
         2ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:
براساس ماده 11 اين تعرفه است.
         3ـ تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي
باشد:
         الف ـ در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي:
در هر مورد 2/000/000 ريال.
         ب ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:
         ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار کمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا
GT) 4.000.000 ريال در هر مورد
         ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا
GT) 10.000.000 ريال در هر مورد
         تبصره ـ در صورتي که تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق
الزحمه ميباشد.
         4ـ در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 9 اين تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
         تبصره ـ دستمزد ارزيابي
هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده 11 اين تعرفه است

1403788852

ghoveh

1403788782

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745