حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلّم : إنَّ العبدَ لَيَرفَعُ يَدَهُ إلى اللّه ومَطعَمُهُ حَرامٌ ، فكيفَ يُستَجابُ لَهُ وهذا حالُهُ ؟! همانا بنده دستش را (براى دعا) به درگاه خدا بالا مىبرد در حالى كه خوراكش حرام است ؛ با چنين حالى ، چگونه دعايش مستجاب شود ؟. إرشاد القلوب : 149 منتخب ميزان الحكمة : 196

اوقات شرعی تعرفه دستمزد كارشناسان مهندسي آب شامل رشته‌هاي (آب ـ فلزات ـ معادن)

رشته مهندسي آب:

         ماده16ـ دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه‌ها بشرح ذيل است:
         1ـ تا 50 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 1/500/000ريال.
         2ـ مازاد بر 50ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه، بازاء هر ليتر 1500
ريال.
         3ـ از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 400 ريال و حداكثر ده ميليون ريال.
        
ماده17ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست‌محيطي در هر مورد 1/500/000 ريال مي‌باشد.
        
ماده18ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره‌هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 3/000/000 ريال است.
        
تبصره ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
        
ماده19ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهدبود.
        
ماده20ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 3.000.000 ريال است.
        
ماده21ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
         1ـ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 11 متر از قرار هر كيلومتر 1/000/000 ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال .
         2ـ حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 11 متر، از قرار هر كيلومتر 1/500/000ريال و حداكثر 14 ميليون ريال.
        
ماده22ـ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 2/000/000 ريال است.
         رشته فلزات و معادن:
        
ماده23ـ
         1‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
         2ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) طبق ماده 11 اين تعرفه خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)        

1403788852

ghoveh

1403788782

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745